Activiteitendag september 2010


Ook dit jaar was er weer een activiteit voor de leden met aanhang. Op zaterdag 18 september zijn we ‘s middags met een groep van 20 personen naar de bossen bij Beek gegaan om onder leiding van Rieny Putmans te klussen aan de reptielencorridor. Natuurmonumenten heeft in 2007 bestaande heidevelden uitgebreid en met elkaar verbonden om het leefgebied van de zandhagedis, gladde slang en hazelworm te verbeteren. Deze verbindingen, ook wel reptielencorridor genoemd, zorgen er voor dat de reptielen zich beter over het Bergherbos kunnen verspreiden en daardoor meer leefruimte hebben. Uit inventarisatie blijkt dat het aantal zandhagedissen is toegenomen en dat ze goed gebruik maken van de reptielencorridor. De begroeiing in de corridor wordt ook al gevarieerder, met steeds meer heidestruikjes. We hopen dat we met z’n allen een klein beetje hebben kunnen bijdragen aan het opschonen van de corridor. Zie de foto’s en filmpjes voor het bewijs. Na de middag activiteit was er tijd om naar huis te gaan en het zweet van de middag weg te spuiten. Om half zeven stond de barbecue om de activiteit af te sluiten met een overheerlijke zelf samengestelde maaltijd. Zie de foto’s